Nova Birtija: Hajduk treba prodati ili pokloniti – moralu

Gradonačelnik Baldasar odbio je ponudu Amerikanaca za kupnju Hajduka. Na kraju iduće sezone imat ćemo više podataka za novu procjenu je li privatizacija nužna